Keyence TM-3000 Yüksek Hızlı 2D Optik Mikrometreler

Aynı eksendeki 2D ölçümleri yüksek hız ve hassasiyetle yapar
• Yüksek hızlı sonuç üretir.
• Yüksek hassasiyetli inceleme yapar.
• Tek nokta ve kenar boyutlarını ölçebilir.
Loading...

Açıklama

Özellik ve Faydalar

Eğimli Bir Hedefin Dış Çap Ölçümü

TM-3000 Serisi;

TM-3000 Serisi 2D görüntü üzerinde dış çap ölçümü yaparak hedefin eğimi hakkında bilgi verir. Bu bilgiyi kullanarak eğimi otomatik olarak düzeltir ve dış çap ölçümü yapar.

Geleneksel Lazer Tarama;

Hedef eğimli hale gelirse taranan çap büyür (grafikte sağdaki gri eğri) ve ölçüm değerleri hatalı olur.

Pürüzlü Yüzeye Sahip Bir Hedefin Dış Çap Ölçümü

TM-3000 Serisi;

Yakalanan görüntüye göre alan belirlenir. Bu alandaki çapların ortalamasını ölçmek, yüzeydeki pürüzlerden kaynaklanan hataları en aza indirir.

Geleneksel Lazer Tarama;

Pürüzlü yüzeye sahip bir hedef ölçüldüğünde, ölçüm pozisyonuna bağlı olarak ölçülen değer değişiklik gösterir, bu da daha fazla hata demektir.

Dar Aralıklarla Çok Noktadan Dış Çap Ölçümü

TM-3000 Serisi;

Yakalanan görüntü üzerindeki hedef bölüme bir alan belirleyerek ölçülen değerler elde edilebilir. Geleneksel mikrometrelerden farklı olarak ölçüm işlemi hedefin pozisyonunu değiştirmeye ya da hareketli bir mekanizmayı hazırlamaya gerek olmaksızın tamamlanabilir.

Geleneksel Lazer Tarama;

Dış çapın dar aralıklarla ölçülmesi ancak ölçümü yapılan hedefin pozisyonunu değiştirerek ya da hedefi tarayarak mümkün oluyordu. Ölçüm yapmak daha fazla zaman, çaba ve daha fazla bakım maliyeti gerektiriyordu.

Dönen Bir Eksenin Birden Fazla Noktadan Ölçümü

TM-3000 Serisi;

Yakalanan veriden ölçüm noktalarının seçilmesi sayesinde ölçüm yapılır. Birden fazla noktada sapma ölçümü mükemmel biçimde tek seferde senkronize edilerek gerçekleştirilebilir, bu sayede devir süresinde önemli miktarda azalma sağlanır.

Geleneksel Lazer Tarama;

Birden fazla noktanın ölçümü için gereken süre; “ölçüm noktalarının sayısı x devir süresi” olarak ifade ediliyor ve ölçüm noktalarının hareket ettirilmesi zaman alıyordu. Bu nedenle %100 inceleme mümkün değildi.

Dış Çapın Sabit Bir Noktadan Ölçümü

TM-3000 Serisi;

Pozisyon düzeltme fonksiyonu belirlenen noktadan sabit mesafe ile dış çap ölçümü yapma imkanı sağlar. Pozisyon deplasmanını ya da hedef parçanın eğiminin düzeltilmesi üretim hattında kaliteli değerlendirme yapılmasına imkan sağlar.

Geleneksel Lazer Tarama;

Geleneksel mikrometreler, hedefi ölçüm için hizalayan bir kalibre hazırlanmasına ihtiyaç duyuyordu. Doğru ölçüm yapabilmek zordu çünkü pozisyon farklılıklarından dolayı ölçülen değer her defasında değişiyordu.

Basamak Parçanın Yükseklik Farkının Ölçümü

TM-3000 Serisi;

Eğimin etkileri, 2D veriden hesaplama yapılırken düzeltilebilir. Hem yükseklik farkı hem de dış çap, hizalı ölçüm yaparak tek bir örnekleme ile ölçülebilir.

Geleneksel Lazer Tarama;

Referans nokta ölçüldükten sonra farklı yükseklikteki başka bir noktanın ölçümü için parçanın hareket ettirilmesi gerekiyordu. Sistemin bir hareket mekanizmasına ihtiyacı vardı, bu hareket mekanizması da ölçüm hataları ve yüksek maliyet anlamına geliyordu. Hedef parça eğildiğinde elde edilen değerler büyüyerek doğru ölçüm yapılmasını engelliyordu.

Maksimum / Minimum Dış Çapın Ölçümü

TM-3000 Serisi;

Ölçüm tüm görüntü kullanılarak yapılır ve maksimum çap sonuçtan çıkarılır. Maksimum değer tüm görüntüden elde edilebildiği için, ölçüm kalibre kullanımından kaynaklanan hatalardan etkilenmez.

Geleneksel Lazer Tarama;

Geleneksel mikrometreler hedefi tarayıp, taranan veriden maksimum çapı belirliyordu. Ölçüm daha fazla zaman alıyordu ve kalibrenin etkisiyle doğru yapılamıyordu.

Ölçüm Prensibi

Yeşil LED’li tek tip ayarlanmış aydınlatma. İki boyutlu CMOS düzeni alınan ışıktaki açık-koyu kenarları algılar ve boyutların ölçümünü yapar.
Eksende izlenebilir iki boyutlu incelemeler.

 

[1] İkili Telesentrik Optik Sistem

İkili telesentrik lensler, görüntü yakalama için yalnızca hizalanmış ışık kullanılmasını sağlar. Nesne ile lensler arasındaki mesafe değişse bile CMOS’taki görüntü boyutu değişmez. Yüksek hassasiyetli ölçüm yapmak mümkündür.

[2] Nokta Atışı Alt Piksel İşleme

CMOS’ta bulunan siluet üzerinde belirlenen ölçüm alanı içindeki hatta nokta atışı çıkarım ve alt piksel işleme yaparak yüksek hız ve hassasiyet elde edilir.

[3] HUD Ünitesi + Yönlendirici Lens

Yönlendirilmiş ışık, LED ışığın tüm alana eşit şekilde yayılarak pürüzsüz şekilde oluşturulur.
*HUD ünitesi = High Uniform Diffusion unit

[4] Parlak InGaN Yeşil LED

Kullanılan parlak LED üç özelliğe sahiptir:

– Eşit parlaklık dağılımı
– Elektromotor kuvvete dayanıklılık
– Göz koruması

Yeşil LED kullanan optik sistem ve telesentrik lensler hedef üzerine tek tip LED ışık yansıtır.
Bu ışık, görüntüyü 2D CMOS üzerine yansıtır, koyu ve açık alanlar arasındaki sınırlar algılanarak birden fazla noktadan ölçüm yapılabilmesini sağlar. Motorsuz yapısı ve uzun ömürlü ışık kaynağı sayesinde daha dayanıklıdır.

Dış çap ve açılar, nesnenin pozisyonunu değiştirmeye gerek olmaksızın hemen ölçülebilir. Nesne pozisyonu hatırlandığı için doğru ölçüm pozisyon düzeltme ile yapılır. Bir nesnenin yüzeyindeki pürüzlerden kaynaklanan farklı ölçüm sonuçları kenar ortalaması alma özelliği sayesinde ortadan kaldırılarak daha güvenilir ölçüm sağlanır.

Yüksek Hızlı Üretim Desteği

Parlak LED ve çift telesentrik optik sistem ile yüksek hassasiyetli performans
Dış aydınlatmadan etkilenmeyen Thrubeam sayesinde ±0.15 μm tekrarlanabilirlik.

Tam Görüntü Ölçümü

TM-3000 Serisi;

2D ölçüm hedefin tamamını tek bir seferde görüntüler. 2D siluete göre yapılan ölçüm CMOS’a yansıtılır. Bu sayede, yalnızca 2D görüntüler kullanılarak yapmanın mümkün olduğu istenen noktalardan ölçüm ya da pozisyon düzelterek ölçüm gibi işlemler yapılabilir.

Geleneksek Lazer Tarama;

Lazer taramada ölçüm noktaları yalnızca tek boyutludur. Birden fazla noktayı eş zamanlı olarak ölçmek ya da hedef eğimini düzeltmek mümkün değildir.

Tarayıcı Olmadan Kamera Yöntemi

TM-3000 Serisi;

2 boyutlu okuma yöntemi tüm aralığın tek seferde ölçülebilmesini sağlar. Tarayıcı lazer kullanılmadığı için belirli bir nokta tam olarak ölçülebilir.

Geleneksel Lazer Tarama;

Lazer tarama yörüngesi, çokgen yansımanın yüzeyine bağlı olarak her örnekte değişiklik gösterir. Laser tarama zaman içinde giderek artan tutarsız motor dönüşlerinden de etkilenir. Parça kullanıldıkça lazer tarama yörüngesindeki tutarsızlık da artar.

Yüksek Dayanıklılık

TM-3000 Serisi;

( Motorlu mekanizma yok )
Hareketli parçaları olmayan bir sistem daha yüksek dayanıklılık sunar. Bu da, lazer taramalı mikrometrelerin dezavantajı olan motor dayanıklılığının azalması sorununu ortadan kaldırır.

Ultra Uzun Ömürlü LED;

Işık kaynağı olarak kullanılan GaN (Galyum Nitrat) LED, elektriksel parazitten kaynaklanan ışık kaynağı bozulmasına maruz kalmadan güvenilir ölçüm sağlar.

Geleneksel Lazer Tarama;

Çalışan mekanizmanın dayanıklılığı azalır ve bakım gerektirir. Ayrıca lazerde elektriksel parazitten kaynaklanan bozulma olmaktadır.

Geleneksel Lazer Taramanın Prensipleri

Yapı

Ölçüm Prensibi

Ölçüm alanını taramak için, yarı iletken lazer ışını bir motor tarafından döndürülen çokgen aynaya yansıtılır. Lazer ışınının hedefle kesişme süresi ölçülerek hedefin boyutları elde edilir.