652 Serisi Regülatör

Hassas basınç ayarı
  • Ayarlanabilir basınç aralıklarında 7000 lt /dk ‘a kadar akış debisi
  • Kurcalamaya karşı kilitlenebilir ayar kafası seçenekleri
  • Bütünleşik basınç göstergesi ile yerden tasarruf
  • Giriş basıncı dalgalanmalarında bile çıkış basıncı sabit kalır

Özellik ve Faydalar

652 Serisi şartlandırıcı grubu ürünleri ile modüler olarak kolaylıkla bağlanabilir.
Metal gövdesi sayesinde -40 °C ile +80 °C arasında çalışabilir.
Kare manometre dışında, yuvarlak manometre ya da basınç sensörü de bağlanabilir.